Dokumentace archeologických výzkumů

Provádíme:

  • komplexní plány lokalit (se začleněním do širších územních celků)
  • detailní plány jednotlivých objektů, archeologické profily
  • grafickou dokumentaci jednotlivých nálezů (mince, šperky apod.)
  • veškeré grafické podklady při nedestruktivním výzkumu (např. geofyzikální
  • výzkum lokality) s následným grafickým vyhodnocením
  • konfrontace nálezové situace s mapou stabilního katastru
  • digitalizace leteckých a družicových snímků (určení souřadnic a následné
  • vytyčení objektů objevených tzv. leteckou archeologií)

Dokumentaci předáváme v celostátně používaném souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv, v digitální formě i na papíře.
K zaměřování objektů používáme jednak klasických geodetických metod (totální stanice) a také fotogrammetrii