REFERENCE

Referenční zakázky

 • dokumentace katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad
 • dokumentace archeologického výzkumu obchvatu Kolína
 • dokumentace archeologického výzkumu v trase dálnice D3
 • podvodní dokumetace zbytků Juditina mostu, Praha
 • průzkum a dokumentace nástěnných maleb v kapli sv. Václava v katedrále sv.
 • Víta, Pražský hrad
 • průzkum obrazu K. Škréty „Apoštolové Petr a Pavel“
 • průzkum staré královské hrobky
 • průzkum rožmberské hrobky ve Vyšším Brodě
 • průzkum hrobky Tycha Brahe

Zahraničí

 • průzkum nejstarších nástěnných maleb ve Střední Evropě – kostel sv. Juraja v
 • Kostoĺanech pod Tribečom
 • kompletní dokumentace velkomoravského kostela sv. Margity v Kopčanech
 • průzkum podzemních prostor v katedrále sv. Emmeráma v Nitře
 • dokumentace archeologické expedice Uzbekistán 2009
 • dokumentace baziliky sv. Tita, Gortyna, Kréta
 • dokumentace starověkého města Kamiros, Rhodos

Významní partneři

 • Kancelář prezidenta republiky
 • Správa Pražského hradu
 • Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i.
 • Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.
 • Národní památkový ústav
 • Moravská národní galerie
 • Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
 • Pamiatkový úrad Bratislava (SK)
 • Archeologický ústav SAV
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Husitské muzeum v Táboře
 • farní úřady Římskokatolické církve
 • Správa jeskyní ČR