Geologický průzkum

Služby v oblasti geologie nabízíme zejména jako podporu výzkumu v archeologii a památkové péči, při hledání odpovědí na otázky o vzniku a podmínkách sedimentace v archeologických objektech, odlišení vizuálně stejných vrstev, určení petrografického složení a místa původu stavebních materiálů.

Provádíme

  • výzkum zaniklých důlních lokalit
  • mineralogický a petrografický rozbor surovin
  •  podrobný rozbor sedimentárních vzorků
  •  meření magnetické susceptibility
  •  petrografické rozbory stavebních materiálů z archeologických výzkumů a
  •  památkově chráněných objektů
  •  test na obsah fosforu v sedimentech
  •  teoretický výzkum v oblasti montanních věd